發文作者:kahoo | 八月 23, 2006

各界譴責《壹本便利》

各界譴責《壹本便利》刊登偷拍Twins成員「阿嬌」更衣的照片, 另一邊廂, 香港不少報攤均表示該雜誌已「賣斷市」。雜誌偷拍阿嬌換衫, 你反感嗎?

 

廣告

Responses

 1. & THAT’S YR Democratic Lai do after he kissed the pope’s hand or others part of the Pope’s body

  the same publication got into trouble w/the 14 yr girl from Shine not 2 long ago 4 publishing controversial pic’s 2………….

  damn u fay lo Lai

 2. & that’s yr fay lo Lai (Democratic Lai)

  after he kissed the Pope’s Hands or Other parts of The Pope’s body

  Fay Lo got into much trouble in recent yr’s

  it ‘ll take his/his kid lifetime 2 get rid of his filthy law-suits

  remember Tai Bun’s black eye

  that’s yr Democracy lai

 3. I feel really sorry for young lady on the front.

  I imagine that the actual footage may include more “gig" stuff but the editor was “smart" enough to know that the real “gig" stuff would really cost the magazine unnecessarily; obviously these photos are “attractive" enough to boost sales.

  What is “justice"… sometimes common sense rules. I’d also claim that this is actually a result of the laws in HK that such acts are not punished severely. In the states, Angelina Jolie won the case of a reporter (outside her house) trying to take pictures of her in the home. HK seems very backward on this aspect.

  As a counter measure for the artistes (guys and gals!), whenever they take outside job, perhaps they can bring some bamboo sticks and couple cloths with them and get the helpers to set up a temporary partition within the change room… I actually got this idea from my brother who said provincial police should set up some temporary partition to prevent drivers on highways to slow down and “check out" the accidents that happened on the lanes of the opposite direction!!!

  Finally, I wish the young lady to think about the good things around her and don’t corner herself to stupid mistakes made my stupid people. Think positively – she’s a very pretty and lively gal!

 4. 滿口人義道德的傳播媒介,先正己後正人,叫我們以後相信誰????

 5. 好多個可能 我做發言人第一個

  一:楊獸城同阿肥佬黎一齊做戲,大家得益,你雜誌賣得錢,我的歌女有
  新聞,露一露,身價起,兩家勝
  二:阿嬌自篇自演
  三:阿嬌想揾外賣,自拍公開, 公子急色有錢佬起痰問價,的錢倒水咁黎
  四:肥佬黎同楊獸城有牙齒印
  五:阿嬌唔抵得阿sa,專燈露照出位,風頭要威過去
  六:
  七:
  八:
  總之係好多好多可能啦,講唔到咁多.
  你問我反唔反感;我睇唔清楚張肉照;不過,日日見的洋女人都好睇過佢啦,人地都唔遮唔掩,唔似佢咁小兒科

 6. 夜夜念奴’嬌’ 民主黎智英痴得好緊要
  壹 傳 媒 老 闆 ‘民 主’黎 智 英 縱 容 下 屬 , 販 賣 色 情 。 眾 怒 未 息 , 《 壹 本 便 利 》 便 重 施 故 技 , 並 且 遠 渡 重 洋 , 將 黑 手 伸 到 道 德 標 準 極 為 嚴 厲 的 回 國 家 馬 來 西 亞 , 製 造 了 另 一 次 人 神 共 憤 的 侵 犯 私 隱 事 件 , 可 說 是 目 無 法 紀 , 狗 膽 包 天 !

  這 種 人 神 共 憤 的 行 為 , 在 一 個 自 稱 重 視 法 治 的 社 會 不 斷 重 複 , 犯 案 者 毫 不 膽 怯 , 也 沒 有 受 到 應 有 的 懲 罰 , 令 人 感 到 香 港 的 司 法 女 神 不 但 被 蒙 上 雙 眼 , 還 被 綁 住 了 雙 手 。

  其 實 , 香 港 的 法 律 並 非 形 同 虛 設 , 只 不 過 這 把 刀 只 會 用 來 架 在 正 派 傳 媒 的 脖 子 上 , 故 世 界 著 名 藝 術 作 品 裸 體 大 像 也 可 被 視 為 不 雅 、 一 張 由 國 際 通 訊 社 提 供 並 可 普 遍 刊 載 的 藝 人 海 浴 照 也 可 被 視 作 淫 褻 。 傳 媒 中 的 邪 惡 軸 心 橫 行 無 忌 , 堅 持 正 義 的 愛 國 傳 媒 動 輒 得 咎 , 特 區 政 府 顛 倒 是 非 , 令 公 義 蒙 塵 , 已 到 了 令 人 不 可 忍 受 的 程 度 !

  然 而 , 雖 然 刀 架 在 脖 子 上 , 仍 制 止 不 了 我 們 為 社 會 公 義 放 聲 吶 喊 , 希 望 政 府 能 正 視 上 述 事 件 的 嚴 重 性 。 雖 然 說 , 現 在 社 會 風 氣 較 為 開 放 , 但 亦 更 為 重 視 每 個 人 的 人 權 及 私 隱 , 女 性 被 人 暗 中 偷 拍 換 衫 過 程 , 並 公 之 於 眾 , 其 嚴 重 性 不 亞 於 被 人 公 開 非 禮 , 這 不 但 是 嚴 重 的 侵 犯 私 隱 , 更 是 精 神 上 的 性 暴 力 , 是 徹 頭 徹 尾 的 刑 事 罪 行 。

  我 們 不 至 於 要 求 政 府 追 究 事 件 至 天 涯 海 角 , 但 希 望 政 府 最 少 能 採 取 有 效 措 施 , 制 止 壹 傳 媒 繼 續 傷 風 敗 俗 、 邪 狎 婦 孺 的 行 為 。 為 了 激 發 政 府 面 對 邪 氣 十 足 的 壹 傳 媒 的 勇 氣 , 我 們 提 議 有 關 官 員 能 易 地 而 處 , 將 阿 嬌 和 李 蘊 被 壹 傳 媒 刊 登 的 不 雅 照 片 , 插 放 在 自 己 的 家 庭 相 簿 當 中 !

  夜夜念奴’嬌’ 民主黎即刻陰陰笑

 7. I think Twin really should thanks the magazine. Sine only if you are popular, your picture will be the cover. This is a good free ads for the twin. And if you are an artist in HK, you have to get used to it.

 8. 我都覺﹐"好多個可能"! 哈﹐but “阿嬌自篇自演" 又真係幾難以想像.. 如果係o既話﹐咁佢都真係幾好戲wor! 不過﹐先撥開唔講壹仔有冇錯﹐我都覺阿嬌唔多唔少都有D乘機做戲囉.. 諗都諗到啦﹐跟得獸城﹐都唔係咩善男順女喇…(純屬係我個人偏見啦﹐Twins fan屎唔洗激動..我都聽佢地D歌架!)

  其實講真﹐果幾張所謂"肉照"係真係冇乜野睇..都係得個膊頭﹗同埋都冇點踩佢wor, 仲讚佢身材好添…! 我身為女仔﹐都覺得壹仔今次算係咁架喇﹐佢平時果D寫得再賤o既都有啦。

  不過佢地成日用埋呢D偷拍手法就真係cheap爆。同埋D用詞鬼咁賤格。影得果三兩張露膊頭相﹐都可以寫到咁多野出黎﹐真係不得不佩服佢地吹水o既技能﹗
  法律上真係冇乜野好做啦。D藝人真係要自己小心D喇﹐比人偷影到只能呻黑仔啦。樂觀D睇﹐咪乘機做新聞﹐曝光率大增又人氣急升囉﹗所以以本人之見﹐呢件事根本冇人係輸家﹗阿嬌直頭係大贏添啦﹗
  唯一o既輸家就係你地呢班心甘情願比錢買埋D垃圾番屋企睇o既香港人﹗而家香港D雜誌真係本本都搞到好似鹹書咁﹐但買番去打開掀兩掀就呻笨﹐通常都係得個封面最激﹐裡面一般都冇料到﹗不知所謂﹐但慘得過大把人又繼續買。即使從一個鹹濕角度來看﹐呢D周刊都唔吸引。要睇野﹐唔好買鹹書?
  但要飲茶食飯有野同人講﹐最低限度都唯有上網click兩click﹐起碼睇下發生咩事﹗香港人就係咁啦。
  今次都係茶杯裡的風波啦﹐以香港人咁短o既attention span來睇﹐唔洗兩日咪又係冇人再講… 到下一單出現﹐咪又再黎批鬥過囉!

  一本便便呢D﹐真係睇完就拎去包狗便便。咁佢起碼有D存在價值。

 9. 本野冇料到﹗

  阿嬌冇料到!!!!!!

 10. 我們現在說的不是阿嬌有冇野睇﹐有冇料到﹗﹗﹗﹗
  應該討論和關注的是現在的週刊甚至是所有傳媒的這種行為是否已經過份得離譜(我絕對認為是﹗)﹐然後該怎樣解決、杜絕、或至少可以減少這樣的行徑。
  對。。。現在的明星藝人可能會炒作新聞、緋聞來見報增加暴光率﹐
  這次事件有人如此猜測我也不能說“是”或“不是”﹐
  但重要、明顯、不容置疑的﹐不是大家應該知道偷拍別人換衫是錯的嗎﹖難度就因為你們覺得照片裡的阿嬌沒身材、或根本拍不到露點就OK﹖﹖這是甚麼道德尺度﹖﹖﹖﹗﹗﹗大家的著眼點怎麼都落到猜測這件事件是做戲還是有甚麼檯底交易上﹖
  我不會買也沒有借那本週刊看﹐只是聽Simon在節目中念的一些內容﹐簡直是不知所謂﹗﹗﹗
  就是因為這種愈來愈“寬鬆”、“從容”的態度﹐所以才越演越烈﹗
  其實這些圖片、照片上的改變在新聞報紙也看到。就像現在那些車禍的照片﹐從前很少會見到頭破血流/仍被夾在車內的傷者的照片清晰地刊登在報紙上。但現在的照片是不流血的不刊﹐不惡心的不登。
  這是我前陣子的感概﹕變態人很多﹐趨向年輕化﹗﹗是人變態了而改變社會﹖﹗還是社會做成他們變態﹖﹗
  答案應該是它們“相輔相成”、“互相幫助”﹖不對﹗那應該叫“蛇鼠一窩”、“狼狽為奸”﹗!

 11. 嘩﹐講起車禍/跳樓果d照片﹐就真係愈黎愈嘔心.. 而家睇D香港報紙雜誌﹐真係心血小D都唔得﹗

 12. 樓上維C的意見相當中肯,暴力泛濫問題不止是巴士阿叔言語暴力那位年青人及其母親,也不止是何俊仁被群毆。最重要的,是一種淪落的、低級的、猥瑣的道德觀對文明的道德觀實施暴力,前者有著相當廣泛的基礎,譬如刊登有阿嬌的相片的《一》雜誌加印1萬多冊,一天就買完,這是比偸拍更令我們心寒的事情。

  對付暴力,靠的是民衆的覺悟與奮起。

 13. Take it easy!

  This topic is just one of the ‘Talks of the Town’ in Hong Kong. After a few days, it will be replaced by another topic created by the media. Don’t take it serious.

  In Hong Kong, people just cannot survive without Hot Topics for conversation.

  WinWin

 14. 以民主作為口號的黎便利公認試探社會道德底線﹐挑戰香港執法部門。香港政府這回有機可乘﹐實行藉此對傳媒嚴加管控。

 15. 怎麼能夠TAKE IT EASY﹐不要看得太SERIOUS﹖﹖﹖﹖
  現在的問題是真的很嚴重﹗﹗﹗
  而且這不是一次兩次發生﹐類似的情況已經發生了不少次﹗
  就因為幾天過後會有其他新聞﹐我們就可以不理會這事件了嗎﹖
  甚麼叫作沒有HOT TOPIC不能生存﹖﹖
  為什麼會有這樣的想法﹖﹖﹖﹗﹗﹗
  你真的覺得這樣的事件不嚴重﹖﹖﹖﹗﹗﹗EDWIN 先生﹖﹖﹖
  那甚麼才叫嚴重﹖﹖請你告訴我﹗﹗
  你覺得如果(我是說如果)有人拍了你或家人的換衣照片然後刊登上雜誌讓所有人都可以看到﹐你也會TAKE IT EASY & NOT TAKING IT SERIOUSLY﹖﹗你會覺得無所謂﹖﹖﹗
  如果你答“ YES ”的話﹐那我佩服你﹐佩服得五體投地﹗﹗﹗﹗你厲害﹗你夠豁達﹗我想我要你過幾招給我﹐讓我學下野﹐因為如果這樣的事情發生(AGAIN﹐這是如果﹐而且是完全不真的發生在我身上的如果)我真的不能夠接受幾百萬人都看到我的被偷拍的換衣照。

  假若恐怖份子又再對無辜的人展開襲擊。。。。。。以EDWIN先生建議的態度﹐大家應該說﹕"take it easy, don’t take it serious, we just cannot survive without Hot Topics for conversation."

  EDWIN先生﹐我相信你一定不會因我這短短的簡單的話而罵我的﹐你一定不會介意的。因為你很大方、很豁達、take things easy and don’t take things serious架嘛~ 連圖文並茂的你也可以take it easy, and don’t take it seriously, 我這些沒照片沒公開給幾百萬人看的文字﹐你怎麼生氣呢﹖我說得對罷﹖

 16. 樓上位姐姐又毋須咁激動o既… 咁多個感嘆號"﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗"﹐睇到我心仔都噗噗跳呀。大家交流下意見唶﹐又唔洗搞到好似想開片咁wor!

  edwin哥又冇話偷拍冇罪﹐又冇話誰是誰非﹐佢個message個重點都不在此.. 都係point out左一個廣為人知o既香港人現象唶。

  你睇﹐何俊仁單野咁嚴重﹐出左兩日﹐即刻又比阿嬌呢單野遮晒﹗香港人D attention真係.. 唉﹗
  講真﹐而家呢單野搞到咁大﹐懶係多人投訴咁﹐過兩日D人視線轉移之後咪一樣? 根本係一個routine. 森美小儀又係咁﹐何俊仁又係咁。2000幾人一窩風投訴壹本便便﹐我又唔信果2000幾人真係個個都真係咁著緊。
  呢單野同何俊仁果單唔同。因為呢單野好灰色﹗娛樂圈咁黑暗﹐如果咁容易就可以分到黑白﹐分到誰是誰非咁就好呀。阿嬌係受害者定大贏家﹐佢自己先知道喇。

 17. 我都係交流意見呀~~~ ﹗﹗﹗是個人習慣~~~~ 也可能是我較年輕的關係﹐所以打MESSAGE的手法也是比較年青人的習慣~我其實並不是特別激動~

  其實﹐我一直FOCUS ON的並不是這次事件是有人特地做新聞還是甚麼﹐我一直想指出的是﹕偷拍是人家換衫錯的﹐是不應該的﹔刊登這些偷拍的照片到雜誌上更是十分錯。
  我只想大家正視這個問題﹐至於甚麼陰謀論或做戲。。。我不想猜測那麼多。

 18. 我是想說“偷拍人家換衫是錯的” 但那個“是”字竟然走錯了位。。。。
  呃。。。。。orz

 19. 哈哈哈哈,都幾好笑:)))))

  “偷拍是人家換衫錯的”--即是話阿嬌晤應該換衫^&^

 20. LOL!!!! 冇錯﹐阿嬌唔應該換衫!! 搞到滿城風雨﹐都係佢唔o岩!! XDDD
  o徒氣啦!! 阿嬌話咩"建立左o既形象冇晒"﹐而家你換衫之嘛﹐又係受害者﹐又有咩損害形象呀? 又唔係比人影到你吸毒! 真係囉黎講!
  你話黎老明同阿樂基兒比人影到起度衣泣﹐咁都可以話有損形象!
  成個星期都講阿嬌﹐講到口都臭﹐悶死!

 21. 嗚嗚~~~~~~~
  orz
  我唔想架~~~~~~~~
  我下次會讀多次﹐CHECK下有無TYPO先SUBMIT。。。。

  唔好笑我啦~~~~~~~
  ~>_


發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com Logo

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s

分類

%d 位部落客按了讚: